1/4
1/8
1/8

Atrakcie

Prekážková dráha

Trať pre fyzicky aktívne deti. Na trati sú rôzne prekážky – budete musieť skákať a plaziť sa, čo preverí vašu silu a vytrvalosť.

Podarí sa vám to?

Viac

Atrakcie

Detská zóna

Nachádza sa vedľa oddychovej zóny pre rodičov. K dispozícii je široká škála vzdelávacích a rozvojových hier. Vhodné pre deti do 3 rokov - malí prieskumníci môžu bezpečne objavovať svet, plaziť sa, pohybovať sa, dotýkať sa čohokoľvek, čo ich zaujíma, a učiť sa.
Tu sa o bezpečnosť báť nemusíte – naokolo sú len mäkké oblé tvary.

Viac

Atrakcie

Oblasť lopty

V loptovej oblasti sa môžete skvele zabaviť. Lopty sú naozaj všade! Ponorte sa do víru zábavy!
V tomto areáli nájdete bazén plný loptičiek a labyrintov, ktoré sú obľúbené najmä pre malých návštevníkov parku.

Viac

Ceny

 • Návštevníci
 • Slávnostné miestnosti
 • Motokáry/herné stoly

Návštevníci

Zaplaťte JEDNU CENU a vaše deti získajú bezplatný vstup do celého parku ADVENTICA, vyskúšajte všetky zábavné a rekreačné oblasti. Pre sprevádzajúce osoby je vstupné 5 Eur.

Stiahnuť cenník
 • 1 hodina10 EURKúpiť

  - platí 6 mesiacov od dátumu nákupu
  - expiruje, ak sa nepoužije pred dátumom exspirácie
  - udeľuje 1-hodinový lístok ADVENTICA alebo právo zaplatiť za služby ADVENTICA v nominálnej hodnote poukážky;
  - pri platbe za nižšiu sumu nie je poskytnutá žiadna zmena
  - je nevratná a nevymeniteľná za hotovosť

 • 2 hodiny14 EURKúpiť

  *Podmienky:
  - platí 6 mesiacov od dátumu nákupu
  - expiruje, ak sa nepoužije pred dátumom exspirácie
  - udeľuje 2-hodinový lístok ADVENTICA alebo právo zaplatiť za služby ADVENTICA v nominálnej hodnote poukážky;
  - pri platbe za nižšiu sumu nie je poskytnutá žiadna zmena
  - je nevratná a nevymeniteľná za hotovosť

 • Celý deň16 EURKúpiť

  - platí 6 mesiacov od dátumu nákupu
  - expiruje, ak sa nepoužije pred dátumom exspirácie
  - udeľuje Deň lístok ADVENTICA alebo právo zaplatiť za služby ADVENTICA v nominálnej hodnote poukážky;
  - pri platbe za nižšiu sumu nie je poskytnutá žiadna zmena
  - je nevratná a nevymeniteľná za hotovosť

 • Ročne499 EURKúpiť

  - platí 6 mesiacov od dátumu nákupu
  - poskytuje personalizované ročné členstvo ADVENTICA alebo právo platiť za služby ADVENTICA hodnotou voucheru; pri platbe za služby, ktoré stoja menej, sa peniaze nevracajú
  - členstvo je platné 12 mesiacov od prvej návštevy ADVENTICA parku
  - expiruje, ak sa nepoužíva v súlade s popísanými podmienkami
  - členstvo sa zaregistruje pri pokladni ADVENTICA a platí len pre registrovaného zákazníka
  - nevratné ani nevymeniteľné za hotovosť

 • Dospelý5 EURKúpiť

  - platí LEN pre dospelú osobu sprevádzajúcu dieťa s lístkom ADVENTICA.
  - platí 6 mesiacov od dátumu nákupu
  - expiruje, ak sa nepoužije pred dátumom exspirácie
  - dáva sprevádzajúcej osobe vstupenku do ADVENTICE alebo právo na úhradu služieb ADVENTICA na vlastné náklady; za nižšie náklady sa nevracajú žiadne peniaze.
  - nevratné alebo nevymeniteľné za hotovosť

 • Darčekový poukazod20 EURKúpiť

Slávnostné miestnosti

Narodeninové tematické miestnosti od 10 do 20 osôb 2,5 hodiny- trvanie. Navyše - 5 miest na sedenie po 8 Eur za dieťa. Pre tých, ktorí si chcú predĺžiť pobyt v miestnosti v čase, keď nie je obsadená: 50 Eur / hod cez pracovné dni, 75 Eur / hod cez víkendy.

Stiahnuť cenník

Motokáry/herné stoly

ADVENTICA zahŕňa len 1 pozície za poplatok. Hracie stoly: (1 žetón = 1 Eur) = 1 jedna hra

Stiahnuť cenník

4 miestností pre narodeninové oslavy

Odteraz budú narodeninové oslavy úplne úžasné. Oslávte v samostatnej miestnosti a potom - sa bavte  v celom parku ADVENTICA! (Je to také zábavné, že môžete prísť bez detí, a  my to pochopíme).

Rezervovať miestnosť Viac

Prevádzkový Poriadok

Vážený zákazník,

Nižšie nájdete prevádzkový poriadok (ďalej len „prevádzkový poriadok“) parku ADVENTICA, pre  oboznámenie sa s ním. Ak sprevádzate maloletého zákazníka ako jeho rodič, oboznámte s ním aj maloletého zákazníka.

Tieto pravidlá platia pre všetkých zákazníkov parku ADVENTICA, bez výnimky. Vstup do parku ADVENTICA, a to aj opakovaný, je možný až po oboznámení sa zákazníka s prevádzkovým poriadkom. Vstupom do ADVENTICA parku zákazník vyjadruje súhlas s prevádzkovým poriadkom.

Niektoré zariadenia majú dodatočné pravidlá bezpečnosti a správania. Zákazníci sú s nimi oboznámení a poučení personálom ADVENTICA, keď prídu využívať naše zariadenia.

Pravidlá sú vhodne umiestnené v parku ADVENTICA, aby si ich zákazníci mohli kedykoľvek pozrieť. Pravidlá parku ADVENTICA sú k dispozícii aj na webovej stránke www.adventica.sk.

DEFINÍCIA POJMOV POUŽÍVANÝCH V TOMTO DOKUMENTE

ADVENTICA park predstavuje obchodné priestory prevádzkované spoločnosťou HRAVY s. r. o. (IČO 54726671), označené ako "ADVENTICA" v obchodnom centre Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava.

Personálom ADVENTICA sa rozumie personál spoločnosti HRAVY s. r. o., zásadne v špeciálnom oblečení značky ADVENTICA, ktorý udržiava vybavenie parku ADVENTICA, stará sa o spoločný poriadok a inštruktáž zákazníkov.

Cateringová zóna znamená priestor určený v parku ADVENTICA na konzumáciu jedál a nápojov zákazníkmi.

Priestor na oslavy znamená vymedzený priestor parku ADVENTICA, ktorý je vhodný na konanie rôznych druhov osláv.

Zákazník znamená každý človek, i dieťa (neplnoletý zákazník) a jeho sprievod, ktorí vstúpili do parku ADVENTICA.

Zábavná zóna znamená časť parku ADVENTICA, v ktorej sa nachádzajú rôzne atrakcie/zábavné zariadenia parku.

Zariadenie znamená  akúkoľvek atrakciu, jazdu, zariadenie umiestnené v zábavnom areáli parku ADVENTICA.

Rodič znamená rodič (-ia) alebo opatrovník (-ci) neplnoletého(-ých) zákazníka(-ov).

Zbavenie sa rodičovského práva znamená, že rodič (-ia) berie (-ú) na vedomie, že neplnoleté dieťa (-i), zanecháva(-jú) v parku, pričom podpisom tohto dokumentu, to berie (-ú) rodič (-ia) plne na vedomie.

Správca parku znamená osoba, ktorá dohliada na prevádzku parku ADVENTICA.

Zásady ochrany osobných údajov znamenajú zásady ochrany osobných údajov parku ADVENTICA, ktoré sú k dispozícii aj na stránke www.adventica.sk

Maloletý zákazník znamená zákazník, ktorý ešte nedosiahol vek 18 rokov.

PRÍSTUP DO PARKU ADVENTICA

Zákazníci môžu vstúpiť do parku ADVENTICA, keď si zakúpia vstupenku a získajú špeciálny náramok.

ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

Zakúpením vstupenky alebo rezerváciou vstupenky do parku ADVENTICA zákazník potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami a preberá plnú zodpovednosť za ich dodržiavanie. Zodpovednosť za neplnoletých zákazníkov preberá ich sprievod.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ NA ZÁKLADE VEKU NEPLNOLETÝCH ZÁKAZNÍKOV

Maloletí zákazníci mladší ako 6 rokov (vrátane), musia mať pri vstupe a pobyte v parku ADVENTICA sprievod rodiča, ako aj pri používaní jeho zariadení len pod stálym dohľadom rodiča.

Maloletí zákazníci od 7 do 11 rokov (vrátane), musia mať pri vstupe do parku ADVENTICA sprievod rodiča a môžu tam zostať bez dozoru rodiča, ale vždy musia predložiť súhlas podpísaný rodičmi.

Maloletí zákazníci od 12 do 18 rokov, môžu prísť a zostať v parku ADVENTICA bez dozoru rodiča, ale vždy musia predložiť súhlas podpísaný rodičmi.

V prípade ponechania neplnoletých detí v parku ADVENTICA, bez sprievodu rodiča, je potrebné  predložiť podpísaný súhlas o ponechaní dieťaťa v parku na vlastnú zodpovednosť.  Zodpovednosť nepreberá personál parku ADVENTICA.

DOHĽAD NAD NEPLNOLETÝMI ZÁKAZNÍKMI

ADVENTICA park neposkytuje služby dohľadu nad deťmi. ADVENTICA park nie je škôlkou, školou, detským klubom ani žiadnym podobným vzdelávacím zariadením, na základe platného zákona. O dohľad a bezpečnosť neplnoletých zákazníkov sa musia postarať rodičia.

PRAVIDLÁ OBLIEKANIA SA PRE ZÁKAZNÍKOV

V parku ADVENTICA nie je povolené používať naše zariadenia naboso alebo v topánkach. Odporúčame nosiť ponožky s gumovou protišmykovou podrážkou.

 Takéto ponožky s protišmykovou podrážkou, vhodné na používanie našich zariadeniach, si môžete zakúpiť v parku ADVENTICA.

Zákazníci, ktorí sa rozhodnú zostať v topánkach, musia používať návleky na topánky. Zákazníci s topánkami majú zakázané používať zariadenia, aj keď majú návleky na topánky.

Na návštevu parku ADVENTICA sa odporúča pohodlné oblečenie: športové oblečenie alebo akékoľvek oblečenie, v ktorom sa dá ľahko pohybovať. V nafukovacom priestore sa odporúča zakryť, čo najväčšiu časť tela, oblečením trička s dlhým rukávom a dlhých športových nohavíc.

USKLADNENIE CENNOSTÍ V PARKU ADVENTICA

Oblečenie, obuv a cennosti si zákazník môže nechať v určenej skrinke v priestore Locker. Zákazníkom je k dispozícií očíslovaný kľúč od skrinky, ktorý dostanú na recepcii parku ADVENTICA. Vyzývame zákazníkov, aby zodpovedne pristupovali k ukladaniu akýchkoľvek cenných vecí do skriniek. Prosíme, vždy sa uistite, že ste svoju skrinku riadne uzamkli!

ADVENTICA park nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie predmetov zákazníka, ak boli uložené mimo určenej skrinky.

Prípadná náhrada vzniknutých škôd sa bude ďalej riadiť platnými právnymi predpismi.

ZDRAVOTNÝ STAV ZÁKAZNÍKOV

Zákazníci, ktorí majú akékoľvek zdravotné problémy, poruchy, úrazy alebo iné stavy nezlučiteľné s návštevou parku ADVENTICA, úplným alebo čiastočným využívaním zariadení parku ADVENTICA, majú zákaz vstupu.

Zákazník, ktorý pociťuje akékoľvek nepohodlie alebo únavu, musí prerušiť fyzické aktivity a odpočívať.

Personál ADVENTICA je oprávnený odmietnuť a zakázať zákazníkovi vstup do zábavného priestoru aj bez udania dôvodu, ak má personál ADVENTICA pochybnosti o zdravotnom stave zákazníka.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ZÁKAZNÍKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Zákazníci so zdravotným postihnutím môžu využívať zariadenia parku ADVENTICA len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov, ktorí sa o nich dokážu riadne a profesionálne postarať.

NEHODY

V prípade akýchkoľvek úrazov alebo nehôd bezodkladne informujte personál ADVENTICA. V prípade krajnej núdze okamžite volajte na číslo 112.

ZÁKAZY

Je prísne zakázané:

 • vstupovať do parku ADVENTICA pod vplyvom drog, alkoholu a iných omamných látok,
 • vnášať akékoľvek potraviny a/alebo nápoje do zábavnej zóny, na tento účel je určená cateringová zóna
 • používať predmety, ktoré ohrozujú zdravie zákazníkov, môžu poškodiť zariadenie, napr. žuvačky, nože atď.
 • vykonávať akékoľvek nebezpečné pohyby, napr. akrobatické kúsky
 • používať a/alebo fajčiť cigarety, elektronické cigarety alebo používať akékoľvek zariadenie určené na vapovanie
 • vnášať do parku ADVENTICA akúkoľvek pyrotechniku
 • privádzať do parku poskytovateľov služieb tretích strán (napr. animátorov), pokiaľ s tým písomne nesúhlasí správca parku
 • vnášať a/alebo konzumovať alkohol a iné omamné látky v parku ADVENTICA,
 • priniesť do parku ADVENTICA zvieratá.

NEREŠPEKTOVANIE PRAVIDIEL PARKU

V prípade opakovaného nerešpektovania pravidiel, ignorovania upozornení alebo v prípade, že sa nevhodným správaním zákazníka vytvoria okolnosti, ktoré sú nepriaznivé pre bezpečnú zábavu ostatných zákazníkov v parku ADVENTICA, má personál ADVENTICA právo požiadať tohto zákazníka o opustenie parku ADVENTICA, bez práva návratu. Nevyužitý čas sa v takomto prípade neuhrádza a peniaze sa nevracajú.

PERSONÁL ADVENTICA

V prípade, že potrebujete akúkoľvek pomoc, neváhajte sa obrátiť na personál spoločnosti ADVENTICA.

Zákazníci sú povinní riadiť sa pokynmi personálu ADVENTICA.

FILMOVANIE A FOTOGRAFOVANIE

V zábavnom priestore môžu zákazníci filmovať a fotografovať podujatia a samotný priestor len na nekomerčné účely, pričom sa musia vyhýbať identifikovateľným osobám, pokiaľ im nie je udelené osobitné povolenie.

VIDEO DOHĽAD

V záujme bezpečnosti zákazníkov a majetku parku ADVENTICA, je zábavný priestor parku ADVENTICA neustále monitorovaný videokamerami. Zákazníci tak berú na vedomie, že ich zvukové a obrazové záznamy sú predmetom kamerového dohľadu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov na stránke www.adventica.sk.

F.A.Q. O ZÓNACH OSLÁV A ICH PRAVIDLÁCH

Oslavujete narodeniny? Zoznámte sa s pravidlami osláv narodenín na stránke https://www.adventica.sk/cko

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Odoberať
VšetkoJeHra Visa / Mastercard